Aquatraz - safeguarding your fish

Utviklingsprosjektet Aquatraz – rømningssikkert  oppdrettsanlegg med dype luseskjørt – nærmer seg slutten. I løpet av tre år har vi utviklet fire generasjoner Aquatraz, fire merder er så langt sjøsatt, de har samlet 3 års driftstid og har gitt 5.000 tonn laks. Når det settes ut fisk i Aquatraz G3 i mai 2020 forventer vi i løpet av sommeren å få dokumentert de gode effektene av dypere skjørt og bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren 2020 med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz. Vi åpner derfor fra høsten 2020 opp for at andre aktører kan melde sin interesse for merden og bli med på siste fase med levering av Aquatraz G4.

Aquatraz G3 med 18 meter luseskjørt.
Foto over: Alf Reidar Sandstad. Foto øverst: Steinar Johansen/MNH

Den tredje generasjonen Aquatraz er sjøsatt. Dette oppdrettsanlegget har totalt 18 meter dype luseskjørt. Det er mulig på grunn av de gode erfaringene med  vannutskiftningssystemet.

Det forventes at Aquatraz G3 vil levere bedre enn sine forgjengere på alle punkter, men særlig på beskyttelse mot lakselus og filetkvalitet.

Gjennomføringsevnen og teknologikompetansen til Aquatraz teamet har overgått enhver forventning.
Aquatraz - rømningssikkert oppdrettsanlegg med dype luseskjørt
Steingrim Holm
Prosjektleder, MNH

Besøk Aquatraz på sosiale medier