Foto: Steinar Johansen/MNH
Foto: Steinar Johansen/MNH

Utviklingsprosjektet Aquatraz – rømningssikkert semi lukket oppdrettsanlegg med dype luseskjørt som beskytter mot lakselus – nærmer seg slutten. I løpet av tre år har vi utviklet fire generasjoner Aquatraz, fire merder er så langt sjøsatt, de har samlet 3 års driftstid og har gitt 5.000 tonn laks. Etter utsett av fisk i Aquatraz G3 sommeren 2020 forventer vi i løpet av høsten å få dokumentert de gode effektene av dypere luseskjørt og bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren 2020 med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz. Denne merden får i tillegg nye løsninger som gir større fleksibilitet i produksjonen. Oppdrettsvolumet kan deles i justerbare kakestykker. Det gir mulighet for sortering av fisk, samt batch-vis sulting og levering av fisk uten å heve merden.  For denne generasjonen åpner vi for at flere oppdrettere kan bestille merder.

Aquatraz G3. Oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus
Aquatraz G3. Foto: Steinar Johansen/MNH

Den tredje generasjonen Aquatraz er sjøsatt. Dette oppdrettsanlegget har totalt 18 meter dype luseskjørt. Det er mulig på grunn av de gode erfaringene med  vannutskiftningssystemet.

Det forventes at Aquatraz G3 vil levere bedre enn sine forgjengere på alle punkter, men særlig på beskyttelse mot lakselus og filetkvalitet.

Tellinger så langt har vist lavt og synkende antall lakselus i G3, uten behandling.

Gjennomføringsevnen og teknologikompetansen til Aquatraz teamet har overgått enhver forventning.
Aquatraz - oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus
Steingrim Holm
Prosjektleder, Midt-Norsk Havbruk

Besøk Aquatraz på sosiale medier