Aquatraz - safeguarding your fish

Utviklingsprosjektet Aquatraz – et semi lukket rømningssikkert oppdrettsanlegg – nærmer seg slutten. I løpet av tre år har vi utviklet fire generasjoner Aquatraz, fire semi lukkede merder er så langt sjøsatt, de har samlet 3 års driftstid og har gitt 5.000 tonn laks. Når det settes ut fisk i Aquatraz G3 i mai 2020 forventer vi i løpet av sommeren å få dokumentert de gode effektene av dypere skjørt og enda bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren 2020 med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz. Vi åpner derfor allerede fra sommeren 2020 opp for at andre oppdrettere kan melde sin interesse for merden, og bli med på siste fase med levering av Aquatraz G4.

Aquatraz G3 med 18 meter luseskjørt.
Foto over: Alf Reidar Sandstad. Foto øverst: Steinar Johansen/MNH

Den tredje generasjonen Aquatraz ble sjøsatt i april. Dette semi lukkede oppdrettanlegget har totalt 18 meter dype luseskjørt. Det er mulig med et så dyp luseskjørt takket være de gode erfaringene med et effektivt vannutskiftningssystem.

Det forventes at Aquatraz G3 vil levere bedre enn sine forgjengere på alle punkter, men særlig på  beskyttelse mot lakselus og filetkvalitet.

Gjennomføringsevnen og teknologikompetansen til Aquatraz teamet har overgått enhver forventning.
Aquatraz rømningssikkert oppdrettsanlegg
Steingrim Holm
Prosjektleder, MNH

Besøk Aquatraz på sosiale medier