Aquatraz utviklingsprosjekt

I april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk fire utviklingstillatelser for å utvikle Aquatraz – den rømningssikre semi-lukkede oppdrettsmerden i stål. Det har vært et spennende og så langt et vellykket utviklingsprosjekt. Den første merden ble sjøsatt i august 2018. Nå, drøye to år senere er merd nummer fire sjøsatt og tre generasjoner utviklet. Totalt i denne perioden har Aquatraz merdene 3 års samlet driftstid og har produsert 5.000 tonn laks. Den fjerde generasjonen Aquatraz vil være tilgjengelig i markedet for oppdrettere som ikke har vært tilknyttet utviklingsprosjektet. Bygging vil starte senhøsten 2020.

Teknologiutviklingen har gått betydelig raskere enn det vi så for oss i starten av prosjektet. Dette hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeidet mellom Aquatraz, Fosen Yard og Midt-Norsk Havbruk sier Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk (ilaks.no)

Qorange

Høy robusthet mot rømning og sikker vanntilførsel har lagt til rette for dispensasjon til å øke tettheten fra 25 kg/m3 til 45 kg/m3 og å øke det maksimale antallet fisk fra 200 000 til 400.000 fisk per merd.

Qorange

Aquatraz merdene har sirkulær vannstrøm som trimmer fisken. I tillegg sørger det mekaniske vannforsyningssystemet for at friskt vann hentes fra lusefrie vanndyp. Vannutskiftningshastigheten er på 3600 m3/min.

Qorange

Aquatraz merdene har tette luseskjørt og for de tre første merdene var disse 8 m dype. Aquatraz merd nummer 4 har økt denne dybden til 18 m. Aquatraz G4 får enda dypere luseskjørt.

Qorange

Aquatraz leverer fisk på en skånsom måte ved at merden kan løftes ut av vann slik at fisken følger instinktet sitt og svømmer nedover i dypet, der den pumpes over i brønnbåt fra et fast uttakspunkt i bunnen av merden.

Qorange

Foruten skånsom levering av fisk gir løftesystemet enkel tilgang til å vaske, desinfisere og vedlikeholde merden på lokalitet.

Aquatraz #1 & #2 - Generasjon 1

Den første Aquatraz ble sjøsatt, slept til Eiterfjorden og fylt med laks i oktober 2018.

Holm forteller til iLaks: – Merd nummer en, som var på plass i oktober, har fungert bedre enn forventet, både når det kommer til biologi og teknologi. I tillegg gir det en betydelig bedre arbeidsplass for røkterne enn tradisjonelle merder.

Kort tid etter fulgte merd #2. I april 2019 svømte det fisk i både Aquatraz #1 & #2 i Eiterfjorden. 

Mai 2019 ble Aquatraz sin unike løsning for levering av fisk testet for første gang. Operasjonen forløp som forventet. Fisken forholdt seg rolig, og ikke en muskel ble brukt til tunge løft. HMS messig var det en drøm, sammenlignet med tradisjonelle lastemetoder.

De to første merdene demonstrerte at konseptet leverer på
alle forventede områder: vesentlig redusert påslag av lakselus, økt tilvekst, bedre innfarging, ingen rømming, ingen personskader og godt arbeidsmiljø, skriver MNH på sin side

Aquatraz #1 & #2 var fortøyd på lokalitet sammen tradisjonelle merder for sammenlikning. Lusepresset i referansemerdene var betydelig større. Noen av laksen i Aquatraz merdene hadde lus, men det var få og ikke nødvendig med avlusing, forteller Holm til ilaks.no

Aquatraz #3 - Generasjon 2

Oktober 2019 ble den tredje Aquatraz merden sjøsatt, den første av andre generasjon. Denne andre generasjonen bød på flere endringer (ilaks.no)

Foto over og øverst: Steinar Johansen/MNH
Qorange

Tilgangen til oppdrettsvolumet ble bedret ved at de horisontale eikene ble fjernet. 

Qorange

Gangbanen ble betraktelig bredere med plass til 10 fots containere som ga lagringsplass og tørt   rom for aggregat og strømskap. 

Qorange

Et nytt elektrisk løftesystem som muliggjør heving og senking uten energitilførsel fra båt.

Qorange

Merden ble mer fabrikasjonsvennlig enn forgjengeren.

Aquatraz #4 - Generasjon 3

For den tredje generasjonen Aquatraz er den viktigste endringen at luseskjørtet er økt med ti meter til totalt 18 m.

– De to første generasjonene, Aquatraz G1 og G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lus, sier Steingrim Holm (ilaks.no)

Forlengelsen består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedret fiskehelse og en videre reduksjon av lusepresset.

Aquatraz G4 - Generasjon 4

Aquatraz G4, fjerde generasjon, ligger i dag på tegnebrettet og de siste endringene finpusses. Der G3 fikk forlenget luseskjørtet i presenning vil G4 sannsyligvis få enda lenger luseskjørt i stål.

Når det settes ut fisk i Aquatraz G3 i mai 2020 forventer vi i løpet av sommeren å få dokumentert de gode effektene av dypere skjørt og bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren vil så tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz, sier Alf Reidar Sandstad til kyst.no.