Hopp til innholdet

Utviklingsprosjektet der Seafarming Systems utviklet fire generasjoner Aquatraz for SalmoNor under ordningen med utviklingstillatelser er avsluttet. Prosjektet var svært vellykket og resultatet er semilukkede stålmerder som beskytter mot lakselus og er konkurransedyktige med konvensjonelle åpne merder. 

Scroll ned for mer om utviklingsprosjektet ⥥

Foto: Steinar Johansen/MNH

April 2017
Tildeling av utviklingstillatelser
Aquatraz merdkonsept

Midt-Norsk Havbruk ble tildelt fire utviklingstillatelser for å utvikle fire generasjoner av Seafarming Systems semi-lukkede merdkonsept - Aquatraz.

Aug 2018
Første Aquatraz G1 sjøsatt
Aquatraz G1 semi-lukket merd.

Den første Aquatraz ble sjøsatt, slept til Eiterfjorden og fylt med laks i oktober 2018. Holm forteller til iLaks: – Merd nummer en, som var på plass i oktober, har fungert bedre enn forventet, både når det kommer til biologi og teknologi. I tillegg gir det en betydelig bedre arbeidsplass for røkterne enn tradisjonelle merder. 
Se video under

Mai 2020
Aquatraz G3 sjøsatt med 18m luseskjørt
Aquatraz G3, semi-lukket merd

– De to første generasjonene, Aquatraz G1 og G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus, sier Steingrim Holm (ilaks.no)

Sept 2021
Aquatraz G4 tester nytt vannutskiftningsprinsipp
Aquatraz G1 Rømningssikker oppdrettsmerd

Fjerde og siste generasjon Aquatraz tester nytt patentsøkt vannutskiftningssystem (ilaks.no).  September 2021 sendes laksen fra Aquatraz G4 til slakt. Totalt er det produsert 6 438 tonn i Aquatraz-merdene i prosjektperioden. 

Aquatraz utviklingsprosjekt med fire merdgenerasjoner

Erfaringer oppsummert av nøkkelpersonell på teknologi, biologi og drift.