Aquatraz oppdrettsanlegg beskytter mot lakselus

Aquatraz utviklingsprosjekt

- semi lukket oppdrettsanlegg som beskytter mot lakselus

I april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk fire utviklingstillatelser for å utvikle Aquatraz – det rømningssikre semi lukkede oppdrettsanlegget i stål som beskytter mot lakselus. Det har vært et spennende og så langt et vellykket utviklingsprosjekt. Den første semi-lukkede merden ble sjøsatt i august 2018. I mai 2020, under to år senere er merd nummer fire sjøsatt og tre generasjoner utviklet. Totalt i denne perioden har Aquatraz-merdene 3 års samlet driftstid og har produsert 5.000 tonn laks. Erfaringene gjennom sommeren 2020 med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz. Vi åpner nå opp for at andre oppdrettere kan bli med på siste fase med levering av Aquatraz G4.

Teknologiutviklingen har gått betydelig raskere enn det vi så for oss i starten av prosjektet. Dette hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeidet mellom Seafarming Systems, Fosen Yard og Midt-Norsk Havbruk sier Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk (ilaks.no)

Qorange.png

Høy sikkerhet mot rømming og sikker vanntilførsel har lagt til rette for dispensasjon til å øke tettheten fra 25 kg/m3 til 45 kg/m3 og å øke det maksimale antallet laks fra 200 000 til 400.000 fisk per merd

Aquatraz semi lukket merd

Den delvis lukkede merden har sirkulær vannstrøm som trimmer fisken. I tillegg sørger det mekaniske vannforsyningssystemet for at friskt vann hentes fra vanndyp uten alger og lakselus. I G4 vil hele oppdrettsvolumet skiftes ut ca hvert 12. min. Dette gir jevn og god vannkvalitet, O2 nivåer, salinitet og temperatur.

Aquatraz semi lukket merd

Den semi lukkede merden beskytter mot lakselus med tette luseskjørt. De to første generasjonen har 8 meter dype luseskjørt i stål. Aquatraz G3 fikk totalt 18 meter luseskjørt. Den siste, Aquatraz G4, får toalt 25 meter dype luseskjørt i stål

Aquatraz semi lukket merd

Aquatraz G1-G3 leverer fisk på en skånsom måte ved at merden kan løftes ut av vann slik at fisken følger instinktet sitt og svømmer nedover i dypet, der den pumpes over i brønnbåt fra et fast uttakspunkt i bunnen av merden. 

Aquatraz semi lukket merd

I Aquatraz G4 kan oppdrettsvolumet deles i justerbare “kakestykker”. Dette muliggjør sortering av laks, samt batch-vis sulting og levering uten å heve merden

Aquatraz semi lukket merd

Løftesystemet som løfter hele merden ut av vann gir enkel tilgang til å vaske, desinfisere og vedlikeholde merden på lokalitet, og slepe den til en annen lokalitet i hevet tilstand.

Aquatraz 1 & 2 - G1

- rømningssikkert oppdrettsanlegg beskytter mot lakselus

Den første Aquatraz ble sjøsatt, slept til Eiterfjorden og fylt med laks i oktober 2018.

Holm forteller til iLaks: – Merd nummer en, som var på plass i oktober, har fungert bedre enn forventet, både når det kommer til biologi og teknologi. I tillegg gir det en betydelig bedre arbeidsplass for røkterne enn tradisjonelle merder.

Kort tid etter fulgte merd #2. I april 2019 svømte det fisk i både Aquatraz #1 & #2 i Eiterfjorden. 

Mai 2019 ble Aquatraz sin unike løsning for levering av laks testet for første gang. Operasjonen forløp som forventet. Laksen forholdt seg rolig, og ikke en muskel ble brukt til tunge løft. HMS-messig var det en drøm, sammenlignet med tradisjonelle lastemetoder.

De to første oppdrettsanleggene demonstrerte at konseptet leverer på
alle forventede områder: vesentlig redusert påslag av lakselus, ingen behov for avlusing, økt tilvekst, bedre innfarging, ingen rømming, ingen personskader og godt arbeidsmiljø, skriver MNH på sin side

Aquatraz #1 & #2 var fortøyd på lokalitet sammen tradisjonelle merder for sammenlikning. Lusepresset i referansemerdene var betydelig større. Noen av laksen i Aquatraz merdene hadde lakselus, men det var få og ikke nødvendig med avlusing, forteller Holm til ilaks.no

Aquatraz 3 - G2

- delvis lukket oppdrettsanlegget beskytter mot lakselus

Oktober 2019 ble den tredje Aquatraz-merden sjøsatt, den andre generasjonen.
Denne andre generasjonen av Aquatraz bød på flere endringer (ilaks.no)

Aquatraz rømningssikkert oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus
Aquatraz G2. Foto: Steinar Johansen/MNH
Aquatraz semi lukket merd

Tilgangen til oppdrettsvolumet ble bedret ved at de horisontale eikene ble fjernet. 

Aquatraz semi lukket merd

Gangbanen ble betraktelig bredere med plass til 10 fots kontainere som ga lagringsplass og tørt   rom for aggregat og strømskap. 

Aquatraz semi lukket merd

Et nytt elektrisk løftesystem som muliggjør heving og senking uten energitilførsel fra båt.

Aquatraz semi lukket merd

Merden ble mer fabrikasjonsvennlig enn forgjengeren.

Aquatraz 4 - G3

- den beste behandling mot lakselus er å forebygge

Aquatraz rømningssikkert oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus
Aquatraz G3. Foto: Steinar Johansen/MNH

For den tredje generasjonen Aquatraz er den viktigste endringen at luseskjørtet er økt med 10 meter til totalt 18 meter.

– De to første generasjonene, Aquatraz G1 og G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus, sier Steingrim Holm (ilaks.no)

Forlengelsen består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedret fiskehelse og en videre reduksjon av lakselus.

Aquatraz G3 ligger i Årsetfjorden og har gjennom sommeren 2020 vist lave og synkende antall lakselus, uten behandling.

Aquatraz G4

- 25 m luseskjørt, ingen not, og nye smarte løsninger

Aquatraz G4 under development
Aquatraz G4 er fortsatt under utvikling

Aquatraz G4, fjerde generasjon, blir den første Aquatraz som blir tilgjengelig for flere oppdrettere i tillegg til Midt-Norsk Havbruk.

G4 er planlagt med totalt oppdrettsvolum 60.000 m3 og 25 m luseskjørt. Videre får G4 ingen not, men gitter av stål/grp i bunn og sidepanel. 

Aquatraz G4 kan i motsetning til foregående generasjoner dele av oppdrettsvolumet i justerbare “kakestykker”.
Dette muliggjør levering av laks uten å heve merden. Inndelingen gir også muligheter for sortering av fisk samt batch-vis sulting og levering av fisk. Det har under arbeidet med G4 vært viktig også å fokusere på driftsoperasjonene. I de første generasjonene var hovedfokus på fisken, men for G4 som skal være en kommersiell merd er det viktig at alt sitter med automatisering av de fleste operasjonene. Derfor har større fleksibilitet i produksjonen hatt økt fokus, forklarer Sandstad til kyst.no