Hopp til innholdet

Utviklingsprosjektet der Seafarming Systems utviklet fire generasjoner Aquatraz for SalmoNor under ordningen med utviklingstillatelser er avsluttet. Prosjektet var svært vellykket og resultatet er semilukkede stålmerder som beskytter mot lakselus og er konkurransedyktige med konvensjonelle åpne merder. 

Scroll ned for mer om utviklingsprosjektet ⥥

Foto: Steinar Johansen/MNH

April 2017
Tildeling av utviklingstillatelser
Aqt

Midt-Norsk Havbruk ble tildelt fire utviklingstillatelser for å utvikle fire generasjoner av Seafarming Systems semi-lukkede merdkonsept - Aquatraz.

April 2017
Tildeling av utviklingstillatelser
Aqt

Midt-Norsk Havbruk ble tildelt fire utviklingstillatelser for å utvikle fire generasjoner av Seafarming Systems semi-lukkede merdkonsept - Aquatraz.

Aug 2018
Første Aquatraz G1 sjøsatt
Aquatraz G1_7

Den første Aquatraz ble sjøsatt, slept til Eiterfjorden og fylt med laks i oktober 2018. Holm forteller til iLaks: – Merd nummer en, som var på plass i oktober, har fungert bedre enn forventet, både når det kommer til biologi og teknologi. I tillegg gir det en betydelig bedre arbeidsplass for røkterne enn tradisjonelle merder. 
Se video under

Okt 2019
Aquatraz G2 sjøsatt
AquatrazG2_8

Denne andre generasjonen av Aquatraz bød på flere endringer (ilaks.no)

Bredere gangbaner med plass til 10 fots kontainere og nytt elektrisk løftesystem, var noen av endringene på Aquatraz G2.

Mai 2020
Aquatraz G3 sjøsatt med 18m luseskjørt
Aquatraz G3 med dype luseskjørt

– De to første generasjonene, Aquatraz G1 og G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus, sier Steingrim Holm (ilaks.no)

Sept 2021
Aquatraz G4 tester nytt vannutskiftningsprinsipp
Aquatraz semi-lukket stålmerd

Fjerde og siste generasjon Aquatraz tester nytt patentsøkt vannutskiftningssystem (ilaks.no).  September 2021 sendes laksen fra Aquatraz G4 til slakt. Totalt er det produsert 6 438 tonn i Aquatraz-merdene i prosjektperioden. 

Feb 2022
Utviklingsprosjektet avsluttes
Aquatraz semi closed fish cage in conventional mooring system

Aquatraz utviklingsprosjekt avsluttes, og SalmonNor søker Fiskeridirektoratet om konvertering av tillatelsene. Se video under om erfaringene fra utviklingsprosjektet.  Som del av søknaden er det skrevet en sluttrapport om prosjektet.

Aquatraz utviklingsprosjekt med fire merdgenerasjoner

Erfaringer oppsummert av nøkkelpersonell på teknologi, biologi og drift.