Foto: Steinar Johansen/MNH

April 2017
Tildeling av utviklingstillatelser
Aquatraz merdkonsept

Midt-Norsk Havbruk ble tildelt fire utviklingstillatelser for å utvikle fire generasjoner av Seafarming Systems semi-lukkede merdkonsept - Aquatraz.

Aug 2018
Første Aquatraz G1 sjøsatt
Aquatraz G1 semi-lukket merd.

Den første Aquatraz ble sjøsatt, slept til Eiterfjorden og fylt med laks i oktober 2018. Holm forteller til iLaks: – Merd nummer en, som var på plass i oktober, har fungert bedre enn forventet, både når det kommer til biologi og teknologi. I tillegg gir det en betydelig bedre arbeidsplass for røkterne enn tradisjonelle merder.

Mai 2020
Aquatraz G3 sjøsatt med 18m luseskjørt
Aquatraz G3, semi-lukket merd

– De to første generasjonene, Aquatraz G1 og G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus, sier Steingrim Holm (ilaks.no)

Aquatraz pilotmerd

Innovasjon og bærekraft