Nyheter

24.06.2020
Vi inviterer norsle oppdrettere til å besøke Aquatraz G3 i Årsetfjorden i siste halvdel av august. Der blir det omvisning på “Aquatraz in action” mens prosjektleder fra Midt-Norsk Havbruk og Seafarming Systems forteller om erfaringerog resultater fra Aquatraz.

Det vil også bli informert om Aquatraz G4. Dette blir den siste generasjonen Aquatraz, og avslutter utviklingsprosjektet. Aquatraz G4 kan bestilles av norske oppdrettere høsten 2020, med forventet levering av de første merdene i Q4 2021. Mer informasjon og påmelding her.

Fredag 24. april mottok Midt-Norsk Havbruk det fjerde Aquatraz merden, som utgjør den tredje design generasjonen, G3. 

Etter overtakelse ble merden slept mot lokaliteten i Nærøy kommune. Der fikk den implementert ytterligere 10 m med luseskjørt, til totalt 18 m luseskjørt.

Forlengelsen av luseskjørtet består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse to endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedret fiskehelse og en videre reduksjon av lusepresset. Les mer