Hopp til innholdet
Aquatraz G1_5

Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi – Menon Economics

«Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi» av Menon Economics «Vi finner at lukkede produksjonsteknologier i større grad ser ut til å være økonomisk konkurransedyktig med åpne løsninger enn de har vært for få år siden. Mens lukket teknologi har noe høyere investerings- og driftskostnader, er det samtidig rom for store besparelser knyttet

Les mer »
Aquatraz semi-lukket stålmerd

Resultater fra Aquatraz i drift

Resultatene etter evaluering av Aquatraz utviklingsprosjekt med fire merdgenerasjoner har vist svært god måloppnåelse på kriterier som: ingen avlusing, rømningssikkerhet, effektiv og økonomisk foretrukken teknologi, samt bedre velferd og lavere dødelighet.

Les mer »
Aquatraz G2. Semi lukket merd beskytter mot lakselus

Økt tetthet på laksens premisser

Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.

Les mer »
Aquatraz G3. Oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus

Aquatraz G3 sjøsatt med dype luseskjørt

De to første generasjonene, Aquatraz G1 & G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus med 18 meter dypt luseskjørt.

Les mer »