«Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.»

Aquatraz-merdene har dispensasjon for tetthet opp til 45 kg/m3. I 2019-2020 ble det gjort forsøk med økt tetthet under nøye overvåkning på Midt-Norsk Havbruks lokalitet Kyrøyene. 

Les mer om resultatene fra forsøkene i denne artikkelen fra Norsk Fiskeoppdrett 2-2021

Les mer

Fredag 24. april mottok Midt-Norsk Havbruk den fjerde Aquatraz-merden, som utgjør den tredje design generasjonen, G3. 

Etter overtakelse ble merden slept mot lokaliteten i Nærøy kommune. Der fikk den implementert ytterligere 10 m med luseskjørt, til totalt 18 m luseskjørt.

Forlengelsen av luseskjørtet består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden.  Dette skal gi bedre fiskehelse og en videre reduksjon av lakselus.

Les mer

NYHETER 🠗

Foto: Steinar Johansen/MNH

«Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.»

Aquatraz-merdene har dispensasjon for tetthet opp til 45 kg/m3. I 2019-2020 ble det gjort forsøk med økt tetthet under nøye overvåkning på Midt-Norsk Havbruks lokalitet Kyrøyene. 

Les mer om resultatene fra forsøkene i denne artikkelen fra Norsk Fiskeoppdrett 2-2021

Les mer

Fredag 24. april mottok Midt-Norsk Havbruk den fjerde Aquatraz-merden, som utgjør den tredje design generasjonen, G3. 

Etter overtakelse ble merden slept mot lokaliteten i Nærøy kommune. Der fikk den implementert ytterligere 10 m med luseskjørt, til totalt 18 m luseskjørt.

Forlengelsen av luseskjørtet består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden.  Dette skal gi bedre fiskehelse og en videre reduksjon av lakselus.

Les mer