Nyheter - Aquatraz oppdrettsanlegg

24.06.2020
Vi inviterer norske oppdrettere til å besøke Aquatraz G3 i Årsetfjorden i september. Der blir det omvisning på oppdrettsanlegget med Aquatraz G3 i drift mens prosjektleder fra Midt-Norsk Havbruk og Seafarming Systems forteller om erfaringer og resultater fra Aquatraz.

Det vil også bli informert om Aquatraz G4. Dette blir den siste generasjonen Aquatraz, og avslutter utviklingsprosjektet. Aquatraz G4 kan bestilles av norske oppdrettere høsten 2020, med forventet fabrikajonstid 9-12 mnd for de først merdene. Mer informasjon og påmelding her.

Fredag 24. april mottok Midt-Norsk Havbruk den fjerde Aquatraz merden, som utgjør den tredje design generasjonen, G3. 

Etter overtakelse ble oppdrettsanlegget slept mot lokaliteten i Nærøy kommune. Der fikk den implementert ytterligere 10 meter med luseskjørt, til totalt 18 m luseskjørt.

Forlengelsen av luseskjørtet består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse to endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedre fiskehelse og en ytterligere beskyttelse mot lakselus.