Foto: Steinar Johansen/MNH
Foto: Steinar Johansen/MNH

24.06.2020
Vi inviterer norske oppdrettere til å besøke oppdrettsanlegget med Aquatraz G3 i Årsetfjorden. 10. sept er fullbooket, men det er fortsatt ledige plasser 28. oktober. Det blir omvisning på Aquatraz (med fisk) mens blant andre prosjektleder fra Midt-Norsk Havbruk og Seafarming Systems forteller om erfaringer og resultater fra Aquatraz.

Det vil også bli informert om Aquatraz G4. Dette blir den siste generasjonen Aquatraz, og avslutter utviklingsprosjektet. Aquatraz G4 kan bestilles av norske oppdrettere fra høsten 2020, med forventet fabrikajonstid 9-12 mnd for de først merdene. Mer informasjon og påmelding her.

Fredag 24. april mottok Midt-Norsk Havbruk den fjerde Aquatraz merden, som utgjør den tredje design generasjonen, G3. 

Etter overtakelse ble merden slept mot lokaliteten i Nærøy kommune. Der fikk den implementert ytterligere 10 m med luseskjørt, til totalt 18 m luseskjørt.

Forlengelsen av luseskjørtet består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av oppdrettsanlegget. Det er også implementert tett duk i bunnen, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse to endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i oppdrettsanlegget. Dette skal gi bedre fiskehelse og en videre reduksjon av lakselus.