Foto: Steinar Johansen/MNH
Foto: Steinar Johansen/MNH

Aquatraz G4

- semi lukket merd som beskytter mot lakselus

| ingen rømming | ingen avlusing | økt tetthet | lav dødelighet |
| gode arbeidsforhold | bedre fiskehelse | høyere filetkvalitet |

I løpet av tre år har vi utviklet Aquatraz – rømningssikker semi lukket merd som beskytter mot lakselus – fra konsept til kommersiell merd. Fire merder fra tre generasjoner er så langt sjøsatt. De har (per april 2020) samlet tre års driftstid og har gitt 5.000 tonn laks. Erfaringene gjennom sommeren med Aquatraz G3 tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz, G4. Vi åpner nå opp for at andre oppdrettere kan melde sin interesse for den semi lukkede merden og bli med på siste fase med levering av Aquatraz G4.

Qorange-1.png

Strømsetterne og det dype luseskjørtet gir et godt vannmiljø i merden og beskytter mot lakselus. Oksygenrikt vann hentes fra alge- og  lusefrie vanndyp og sirkuleres i merden. Hele oppdrettsvolumet skiftes ut ca hvert 12. min. Som i lukkede kar velger laksen i Aquatraz å stå i strømmen og treningsintensiteten kan optimaliseres ved å justere sirkulasjonshastigheten i forhold til strøm, temperatur og fiskestørrelse. Dette sammen den jevne gode vannkvaliteten antas å blant annet gi bedre fiskehelse, økt veksthastighet, lavere fôrfaktor, bedre innfarging og fastere fiskefilet.

Qorange-1.png

I Aquatraz G1 og G2, med 8 meter luseskjørt i stål, var det langt lavere lusepress sammenlignet med konvensjonelle nabomerdene på tross av at disse var utrustet med sydde luseskjørt og Midt-Norsk ring. I Aquatraz G3 med 18 m luseskjørt er det registrert lave og synkende antall lakselus, uten behandling. Aquatraz G4 er planlagt med 25 meter luseskjørt i stål.

Qorange-1.png

 Redusert rømningsfare og sikker vanntilførsel la grunnlaget for at Aquatraz G1-G3 har mottatt dispensasjon til å øke maksimalt antall fisk fra 200 000 til 400 000 laks per merd. Videre er det gitt dispensasjon til å øke tettheten fra 25kg/m3 til 45kg/m3

Qorange-1.png

Aquatraz G4 får nye løsninger som gir større fleksibilitet i produksjonen. Oppdrettsvolumet kan deles i justerbare kakestykker. Det gir mulighet for sortering av fisken, samt batch-vis sulting og levering uten å heve merden. 

Qorange-1.png

Aquatraz G4 får ikke not som sine forgjengere. I tillegg til en tett vegg i stål som gir 25 meter luseskjørt, er sidepanelene (5 m) og bunnot skiftet ut med gitter i stål/grp. Dette gir økt sikkerhet mot rømning, økt levetid, enklere renhold og desinfisering.

Qorange-1.png

Det hevbare oppdrettsanlegget i stål med brede gangbaner med rekkverk, containerfester og 2 kaier gir et trygt og godt arbeidsmiljø uten tunge løft og med automatiserte operasjoner. Aquatraz har en designlevetid på 20 år med lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Qorange-1.png

Løftesystemet gir enkel tilgang til både merdens inn- og utside noe som forenkler vask, desinfisering og vedlikehold av merden på lokalitet. Merden kan som følge av løftesystemet også heves og slepes til ny lokalitet uten å åpne opp rammefortøyningen.

Aquatraz rømningssikkert oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus

Aquatraz  G3 som ble sjøsatt i april 2020, har fått totalt 18 meter luseskjørt. De øverste 8 meterne i stål som foregående generasjoner, og ytterligere 10 meter med presenning. Den siste fjerde og siste generasjon Aquatraz G4 vil få 25 meter luseskjørt i stål.

Andre generasjon Aquatraz fikk et nytt elektrisk løftesystem som muliggjør heving og senking av oppdrettsanlegget uten energitilførsel fra båt. G2 fikk bredere gangbaner med plass til containere for oppbevaring, samt ytterligere forbedringer som fortsatt er en del av nyere generasjoner Aquatraz.

Aquatraz - semi lukket merd beskytter mot lakselus
Foto: Steinar Johansen/MNH.

Nøkkeldata Aquatraz G3 og G4. Sistnevnte er fortsatt under utvikling og det kan bli noe endringer.

NøkkeldataAquatraz G3Aquatraz G4
Omkrets160 m160 m
Høyde23,6 m34 m
Oppdrettsvolum50.500 m³60.000 m³
Tette luseskjørt18 m25 m
Hs2.1 m /1.5 m2,4 m
LøftesystemElektriskElektrisk
Levering avh av løftesystemJaNei
Strømsettere4 stk6 stk
Tot forbruk strømsettere20-30 kW30 kW
Utskiftning av oppdrettsvolumethvert 20. minutthvert 12. minutt
Containere til oppbevaring4 stk a 10 fot4 stk a 10 fot
Reserveaggregat med automatisk startJaJa
Antall laks (disp)400.000TBA
Tetthet (disp)45 kg/m³>45 kg/m³