Hopp til innholdet

"Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi"
av Menon Economics

"Vi finner at lukkede produksjonsteknologier i større grad ser ut til å være økonomisk konkurransedyktig med åpne løsninger enn de har vært for få år siden. Mens lukket teknologi har noe høyere investerings- og driftskostnader, er det samtidig rom for store besparelser knyttet til redusert behov for lusebehandling."

På oppdrag fra Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Reddvillaksen, har Menon Economics, ved Oddbjørn Grønvik, vurdert kostnaden ved å gå over til lukket oppdrettsteknologi. Menon Economics konkluderer med at semi-lukket teknologi som Aquatraz har samme kostnadsnivå som landsgjennomsnittet av åpne merder, investeringer inludert. Aquatraz er representert av den øverste oransje raden i figur 3 (semi-lukket, mer åpen) med produksjonskostnader på 43,6 kr/kg. De økte investeringene i en stålmerd som Aquatraz, kompenseres av reduserte driftskostnader, hovedsakelig som resultat av beskyttelse mot lakselus. Dekomponering av kostnadsendringene vises i figur 3.

I videoen presenterer Oddbjørn Grønvik resultatene fra notatet, og diskuterer reguleringer, for Norske Lakseelvers landsmøte 26.04.2022.

Her er notatet «Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi» av Menon Economics

I Eiterfjorden i 2021 ble en produksjonssyklus i Aquatraz sammenlignet med en kontrollmerd med skjørt, som lå ved siden av. Analyser av produksjonsresultatene viste at Aquatraz hadde 4 kr høyere margin enn kontrollmerden (margin = salgspris-produksjonskost)

Produksjonskostnader semi-lukket
Figur 5 fra Menon Economics notat: "Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi" 22.04.2022
Dekomponering kostnadsendringer semi-lukket oppdrettsteknologi
Figur 3 Dekomponering av kostnadsendringer fra Menon Economics notat: "Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi" 22.04.2022