Hopp til innholdet

Aquatraz G3 er sjøsatt med
dype luseskjørt

De to første generasjonene, Aquatraz G1 & G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus.

Steingrim Holm, Midt-Norsk Havbruk

Aquatraz G3. Foto Steinar Johansen/MNH

Dype luseskjørt - lite lakselus

Fredag 24. april 2020 mottok Midt-Norsk Havbruk den fjerde Aquatraz merden, som utgjør den tredje design generasjonen, G3. 

Etter overtakelse ble merden slept mot lokaliteten i Nærøy kommune. Der fikk den implementert ytterligere 10 meter med luseskjørt, til totalt 18 meter dype luseskjørt.

Forlengelsen av luseskjørtet består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse to endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedre fiskehelse og en videre reduksjon av lusepresset.

– De gode erfaringene med vanntilførselssystemet i første og andre generasjon av merdene har åpnet opp for at vi på generasjon tre kunne øke skjørtdybden til hele 18 meter og slik beskytte fisken bedre mot lakselus, uten at dette representerer en risiko for fisken, oppsummerer Holm.

Oppdatering 28.08. Det er registrert få og synkende antall lakselus i Aquatraz G3, uten behandling.

Mindre lakselus, bedre filetkvalitet

Erfaringene fra Aquatraz G1 og G2 er blant annet mindre lakselus, fastere fiskefilet og bedre innfarging. I tillegg har oppdrettsanlegget langt færre manuelle operasjoner og forbedret HMS. Det forventes at Aquatraz G3 vil levere bedre enn sine forgjengere på alle punkter, men særlig på lakselus og filetkvalitet.

Aquatraz G3 er utstyrt med reserveaggregat som starter automatisk ved bortfall av normalstrøm, noe som sikrer vannkvaliteten i merden til enhver tid. Det er også installert en oppvarmet lagringskontainer for å effektivisere den daglige driften av merden.

Om veien videre forteller Sandstad til ilaks.no:
Når det settes ut fisk i Aquatraz G3 forventer vi i løpet av sommeren å få dokumentert de gode effektene av dypere luseskjørt og bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren vil så tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz.