Aquatraz - safeguarding your fish

Aquatraz G3 sjøsettes

- med dypere luseskjørt

Fredag 24. april mottok Midt-Norsk Havbruk det fjerde Aquatraz merden, som utgjør den tredje design generasjonen, G3. 

Etter overtakelse ble merden slept mot lokaliteten Kipholman i Nærøy kommune. Der fikk den implementert ytterligere 10 m med luseskjørt, til totalt 18 m luseskjørt.

Forlengelsen av luseskjørtet består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av den semi lukkede merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse to endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedre fiskehelse og en videre reduksjon av lusepresset.

– De gode erfaringene med vanntilførselssystemet i første og andre generasjon av merdene har åpnet opp for at vi på generasjon tre kunne øke dybden på luseskjørtet til hele 18 meter og slik beskytte fisken bedre mot lakselus, uten at dette representerer en risiko for fisken, oppsummerer Holm.

Steingrim Hom, MNH

- De to første generasjonene, Aquatraz G1 & G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus.

Aquatraz G3 med 18 meter luseskjørt.
Aquatraz G3 med påsydd tett luseskjørt.

Erfaringene fra Aquatraz G1 og G2 er blant annet mindre lakselus, fastere fiskefilet og bedre innfarging. I tillegg har oppdrettsanlegget langt færre manuelle operasjoner og forbedret HMS. Det forventes at Aquatraz G3 vil levere bedre enn sine forgjengere på alle punkter, men særlig på lakselus og filetkvalitet.

Aquatraz G3 er utstyrt med nødaggregat som starter automatisk ved bortfall av normalstrøm, noe som sikrer vannkvaliteten i den semi lukkede merden til enhver tid. Det er også installert en oppvarmet lagringskontainer for å effektivisere den daglige driften av oppdrettsanlegget.

Om veien videre forteller Sandstad til ilaks.no:
Når det settes ut fisk i Aquatraz G3 i mai forventer vi i løpet av sommeren å få dokumentert de gode effektene av dypere luseskjørt og bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren vil så tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz