Hopp til innholdet

janne

Aquatraz semi-lukket stålmerd

Resultater fra Aquatraz i drift

  • av

Resultatene etter evaluering av Aquatraz utviklingsprosjekt med fire merdgenerasjoner har vist svært god måloppnåelse på kriterier som: ingen avlusing, rømningssikkerhet, effektiv og økonomisk foretrukken teknologi, samt bedre velferd og lavere dødelighet.

Aquatraz G2. Semi lukket merd beskytter mot lakselus

Økt tetthet på laksens premisser

  • av

Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.

Aquatraz G3. Oppdrettsanlegg med dype luseskjørt beskytter mot lakselus

Aquatraz G3 sjøsatt med dype luseskjørt

  • av

De to første generasjonene, Aquatraz G1 & G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus med 18 meter dypt luseskjørt.